AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Zrekonstruovaná školka na Hradišti je nyní zateplená.
Zrekonstruovaná školka na Hradišti je nyní zateplená.
Autor / zdroj: Irena Malotová
7.1.2020

Školka na Hradišti je zateplená a částečně zrekonstruovaná

PÍSEK

Koncem loňského roku předala firma VAKU STAV Tábor, s. r. o., zrekonstruované prostory 11. mateřské školy v Písku.

„Veřejná zakázka na stavební práce představuje souhrn celkem tří projektů samostatně financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie,“ informuje Pavel Koc, ředitel ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek. „Jde o projekty na snížení energetické náročnosti objektu. Předmětem prvního bylo zateplení objektu, druhého pak instalace vzduchotechniky a technologie zabudované do stavby související s energetickými opatřeními. Třetím projektem byly stavební úpravy pavilonu A včetně vybavení zabudovaného do stavby a stavební úpravy infrastruktury ve všech dalších objektech pro zabezpečení provozu nově vzniklé učebny.

V průběhu jara bude ještě nová třída vybavena nábytkem a didaktickými pomůckami. Plánují se také úpravy zahrady a obnova herních prvků. První dva projekty jsou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí, třetí z Integrovaného regionálního operačního programu.Dosavadní náklady (na zateplení) činily 15,7 milionu korun. Dotace z OPŽP pokryla 30 % z celkových výdajů," doplňuje Andrea Klimešová z odboru školství a kultury.

Od září 2020 se již počítá s rozšířenou kapacitou 11. MŠ o jednu třídu. V současnosti sem dochází 51 dětí.

Autor / zdroj: Irena Malotová

DALŠÍ ČLÁNKY

Občané Písku letos rozhodnou o pěti milionech korun

Možnost aktivně se zapojit do veřejného dění, navrhnout, obhájit, prosadit a schválit veřejně prospěšné projekty na území města, budou mít od letošní

Školka na Hradišti je zateplená a částečně zrekonstruovaná

Koncem loňského roku předala firma VAKU STAV Tábor, s. r. o., zrekonstruované prostory 11. mateřské školy v Písku.

Poznáte a znáte okouzlující města a městečka České republiky? Zahrajte si rozvernou hru o krásných městech

Poznáte a znáte okouzlující města a městečka České republiky? Zahrajte si rozvernou hru o krásných městech naší krásně země, kterou pořádá Sdružení hi

DNES SE STALO

VYNÁLEZY19. února 1878

Thomas Alva Edison si nechal patentovat fonograf.

VĚDA19. února 1960

v Řeži u Prahy byl uveden do provozu první cyklotron v Československu. Cyklotron slouží k urychlování těžkých nabitých částic pomocí vysokofrekvenčního elektrického pole.

VESMÍR19. února 1986

byla zahájena výstavba vesmírné stanice Mir. Po dokončení stala první dlouhodobě obydlenou vědecká stanice ve vesmíru na oběžné dráze kolem Země.

POZVÁNKA OBRAZEM