AKTUÁLNĚ / Doprava

V Plzni začíná stavební sezona, některé rekonstrukce ulic ovlivní dopravu
 
Autor / zdroj foto: ingimage/Leviathan

V Plzni začnou v dubnu větší rekonstrukce a opravy, které ovlivní dopravu. Investory jsou stát, kraj, vodárna, plynárny a další subjekty včetně města. Radnice proto intenzivně koordinuje termíny tak, aby byly co nejnižší dopady do dopravy. Mezi první velké akce budou patřit rekonstrukce vozovky v ulicích Kalikova a Radčická, rekonstrukce plynovodu na Klatovské a v Zámečnické ulici, oprava Rokycanské ulice ve směru do centra města a další. Právě větší stavby s sebou nesou dopravní omezení, město Plzeň proto žádá občany o trpělivost a děkuje jim za pochopení.

„Na území Plzně působí řada ‚hráčů‘, tedy těch, kteří se starají o svůj majetek a chystají jeho opravy. Je to například Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikací první třídy, dále je to krajská správa a údržba silnice pro komunikace nižších tříd, také samo město, jsou to ale i obvody či společnosti, jež potřebují pod silnicí opravit potrubí, vyměnit kabely a podobně. Všichni přicházejí s termíny a my se je pečlivě snažíme koordinovat. Řešíme i to, které akce posunout, zda je zatím nezastavit, či jak vyřešit zásah do dopravy. I přes toto všechno jsme si vědomi toho, že půjde o náročné období. Prosím proto Plzeňany o shovívavost,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Silnice I/26 na Doubravce

Oprava silnice I/26 na Doubravce, která probíhala již v loňském roce, bude pokračovat od 1. do 30. dubna. Tentokrát ve směru do centra města. „Začátek úprav bude v křižovatce Rokycanská x Masarykova, konec v křižovatce s napojením pivovaru Gambrinus a parkoviště u obchodního domu Hornbach. Práce v křižovatkách s Masarykovou a Jateční poběží vždy o víkendech, v úsecích mezi křižovatkami ve všedních dnech. Postupně se položí nový asfalt a vyznačí vodorovné dopravní značení. Dotčené křižovatky budou vždy o víkendech uzavřeny, mezikřižovatkové úseky se opraví za provozu, vždy s uzavřením jednoho pruhu. Pro objízdnou trasu budou o víkendech využity nejbližší komunikace,“ přiblížil náměstek Aleš Tolar.

Kalikova a Radčická

V období od 3. do 14. dubna 2023 se při úplné uzavírce zrekonstruuje silnice III/18050 v ulicích Kalikova a Radčická. Opraví se asfaltové vrstvy, vylomené obruby, upraví se poklopy na technické infrastruktuře a provede vodorovné dopravní značení. Začátek prací bude na úrovni Přemyslovy ulice, konec za mostem přes řeku Mži. Objízdná trasa povede Přemyslovou ulicí ve směru přes Domažlickou na Západní okruh a dále ulicemi Chebská a Zámecká do Radčic. Objízdná trasa při uzavírce Kalikovy ulice je zvolena touto trasou z důvodu, že na uzavírku Kalikovy ulice naváže hned od 17. 4. 2023 uzavírka silnice II/605 Křimická, kdy je objízdná trasa pro nákladní automobily vedena po celou dobu stavby, tj. až do 30. 6. 2023 právě po novém obchvatu. Původně se obě uzavírky měly překrývat, díky dohodě na sebe navážou.

Oprava plynovodu na Klatovské a v Zámečnické

Další důležitou akcí bude výměna plynovodního řadu a přípojek na Klatovské třídě a v Zámečnické ulici. Uskuteční se ve dvou etapách. První bude probíhat mezi 3. a 28. dubnem, a to v úseku mezi křižovatkami Klatovská x Havířská a Klatovská x Bolzanova, s překopem Thámovy ulice. „Samotný výkop bude převážně v chodníku, stavební technika bude ale využívat jeden jízdní pruh na Klatovské, tzn. jezdit se bude pouze jedním pruhem,“ doplnil náměstek. Druhá etapa zahrnuje Zámečnickou ulici v úseku Klatovská-Hřímalého. Ulice se uzavře a vyblokují se v ní parkovací místa. Termín je stanoven na 22. května – 28. května 2023.

Řada investic na Slovanech

Zásadní investice čekají v letošní stavební sezoně také druhý plzeňský obvod. Nejvýznamnější z nich bude rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, která začne v květnu. Opraven bude úsek Částkova-Habrmannova. V plánu je dále celoplošná oprava Plzenecké ulice, rekonstrukce kanalizace v Rubešově ulici a další. Město Plzeň bude o větších investičních dopravních akcích informovat v předstihu.

Přehled aktuálních dopravních omezení v Plzni je na webu města www.plzen.eu v záložce Doprava.

 

Autor / zdroj: Monika Krausová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.