KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Letecký pohled na hrad Zvíkov.
Hrad Zvíkov
Letecký pohled na hrad Zvíkov. 
Autor / zdroj foto: Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov / Zvíkovské Podhradí

Hrad Zvíkov byl založen Přemyslovci v první polovině 13. století jako královský majetek, plnil především v dobách politické nestability roli vojenské pevnosti. V současnosti se v jeho přízemí nachází prostory s expozicí věnovanou místním archeologickým nálezům. Hrad si můžete projít sami. Budete odtud mít krásný výhled na Vltavu a její soutok s Otavou.

V přízemí se nachází prostory s expozicí věnovanou místním archeologickým nálezům. Hrad si můžete projít sami. Začnete ve sklepení sklepení a potom vyjdete do patra. Severovýchodní část paláce tvoří terasy na místě bývalých královských místností. Odtud budete mít výhled na Vltavu a její soutok s Otavou. Dále jsou již dochované nebo v minulosti rekonstruované sály. Prohlédnete si model celého hradu, historický nábytek, transfery renesančních maleb, oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí. Přístupná je také Hlízová věž s vyhlídkou. Prohlídku zakončíte hradní kaplí, která byla postavena v druhé polovině 13. století a je vyzdobená nástěnnými malbami. Ke kapli přiléhá sakristie.


Z historie hradu
Roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad byl podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu pak hrad získal za vlády Karla IV.(1346-1378), který jej dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna sloužil Zvíkov i jako dočasné útočiště korunovačních klenotů. Ztrátou této výlučnosti klesl význam Zvíkova jako předního královského hradu a ten začal často měnit majitele. V zástavním držení se vystřídaly především dva mocné rody – páni z Rožmberka a páni ze Švamberka.

V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory (v té době byl hrad v držení císaře Zikmunda), nebyl však dobyt. Roku 1437 získal hrad opět Oldřich z Rožmberka, vůdce katolické šlechty. Charakter královského hradu si Zvíkov udržel až do třetí třetiny 16. století, kdy byl prodán pánům ze Švamberka.

Švamberkové provedli na chátrajícím hradě rozsáhlé renesanční úpravy, které však původní charakter stavby nenarušily. Vynikající pevnostní systém hradu umožnil odolávat útočníkům i za třicetileté války. Roku 1623 získali hrad Eggenberkové a po jejich vymření roku 1719 přešel do vlastnictví Schwarzenbergů.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu hradu.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.