KAM NA VÝLET / Technické zajímavosti

Klášter Milevsko.
Klášter Milevsko
Klášter Milevsko. 
Autor / zdroj foto: milevskem.cz

Klášter Milevsko / Milevsko

Klášter Milevsko představuje nejstarší klášter v jižních Čechách. Díky prohlídkovým trasám mohou návštěvníci poznat sakrální stavby a život bratří premonstrátů. Na objednávku je možné absolvovat i prohlídku varhan s ukázkami.

Sakrální stavby
V rámci prohlídky s průvodcem se mimo jiné seznámíte s pohnutou historií kláštera a získáte základní informace o dějinách i současnosti premonstrátského řádu. Budete se moci vydat na fascinující cestu po stopách vývoje architektury. V jednom areálu budete moci obdivovat románské architektonické skvosty, majestátní gotiku či pompézní baroko.

Bazilika Navštívení Panny Marie
Stavba románské baziliky, původně zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie, byla zahájena krátce po založení kláštera v roce 1187. Ve 2. polovině 13. století došlo patrně ze statických důvodů k zboření původního závěru kostela a apsida a příčná loď byla znovu vystavěna ve stylu gotickém. Do doby gotické výstavby spadá také prolomení podlouhlého gotického okna v hlavním průčelí baziliky. Další významné přestavby probíhaly na kostele až v duchu barokním. Za všechny zmiňme především raně barokní klenby vzniklé před rokem 1648. Na sklonku 19. století získává bazilika historizující neorománskou podobu. Současný vzhled exteriéru kostela pochází z oprav v 90. létech 20 století, rekonstrukce interiéru probíhaly v letech 2004 až 2005.

Rajská zahrada a románský konvent
Jižně od baziliky se nachází budovy románského konventu. Konventní budovy spolu s bazilikou a rajskou zahradou tvořily srdce kláštera. Řeholníci v těchto prostorách prožívali většinu ze svých každodenních radostí i strastí. Konvent byl jejich domovem, bazilika místem modliteb a rajská zahrada místem odpočinku ale i zbožného rozjímání.

Západní budova byla později barokně přestavěna a plnila funkci klášterní prelatury. Ostatní konventní budovy byly přeměněny na budovy hospodářské.

Rajská zahrada a obě původní románské budovy konventu jsou v současné době před rekonstrukcí. V budově prelatury se nachází expozice městského muzea (do září 2012).

Opatská kaple
V 2. polovině 13. století byla k bazilice přistavěna gotická kaple sv. Markéty. Sloužila jako soukromá oratoř milevských opatů. V současné době je zasvěcena Panně Marii Bolestné. Kromě nádherné raně gotické architektury zde můžete během sezóny obdivovat i moderní Betlém od Jiřího Netíka z roku 2002.

Kostel sv. Jiljí
Původně románský jednolodní tribunový kostelík postavený ještě před založením kláštera byl na sklonku 14. století částečně goticky přestavěn. Z původní románské stavby zůstala část severní zdi a zvonice. Za zmínku také stojí unikátní gotická síťová klenba „milevského typu“ s freskami vztahujícími se k rodu Hodějovských z Hodějova a původní gotický krov.

V areálu kláštera můžete také navštívit Muzeum města Milevska a seznámit se s dějinami a folklórem milevského mikroregionu. 

Život bratří premonstrátů
Barokní prelatura
Budova vznikla přestavbou části původního konventu a po roce 1695 sloužila jako rezidence strahovského opata při jeho návštěvách Milevska. Expozice nabízí návštěvníkům informace o historii milevského kláštera, jeho významných osobnostech a současném životě řádových bratří. Její součástí je dobově zařízená kancelář lesní správy a pokoje pana opata. Prohlídka prelatury končí v kapli s restaurovaným oltářem Čtrnácti svatých pomocníků.

Latinská škola s expozicí barokní knihovny
Druhou budovou prohlídky je tzv. Latinská škola. Původní využití gotické budovy ze 14. století neznáme. Snad sloužila jako hospic nebo jako budova hospodářská. Podle názorů některých historiků pravděpodobně později budova sloužila jako klášterní škola (odtud i název budovy). V 17. století prošla budova barokní přestavbou. Byla zadaptována na kancelář a byt hejtmana. V 60. a 70. létech 20. století zde byla Lidová škola umění. Po nedávné rekonstrukci je v budově pro návštěvníky prohlídkové trasy připravena expozice barokní knihovny. Je zde také klášterní sál pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a své sídlo zde našla i Farní charita Milevsko.

Více informací včetně aktuálních akcí, otevírací doby a cen vstupného najdete na webu Kláštera Milevsko.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.