KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Expozice Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer.
Historická expozice patří k jedněm z nejmodernějších v jižních Čechách. Nechybí ani expozice věnovaná sarančatům, pavoukům a dalším
Expozice Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer. 
Autor / zdroj foto: Památník města Protivína

Památník města Protivína / Protivín

Městské muzeum v Protivíně bylo slavnostně otevřeno v roce 1932. Najdete jej v budově bývalé obecní školy. V roce 1981 přechází do správy tehdejšího Okresního muzea v Písku. I historické exponáty z Protivína byly začleněny do sbírkového fondu píseckého muzea. Řada z nich se však záhy do Protivína vrátila, v roce 1989 byla otevřena stálá historicko-etnografická expozice.

Mezi léty 2000 až 2008 se muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická příroda - s důrazem na její pestrost a různorodost. Ve ztemnělém prostředí pralesa představí expozice „Exotický svět hmyzu“ motýly, sarančata, pavouky a mnoho dalších druhů. „Svět pod mořskou hladinou“ je ukázkou bohaté kolekce mořských živočichů ve stylizovaném prostředí korálových útesů. V expozici „Svět hor, pouští, savan a pobřeží řek a jezer“ jsou představeny rozdílné přírodní systémy. „Svět pralesů a mořských pobřeží“ přiblíží návštěvníkům množství druhů zvířat, která žijí v tomto prostředí.

Součástí všech expozic jsou počítačové prezentace, kde se mohou zájemci lépe seznámit s ohroženými druhy živočichů, jejich životem, hlasovými projevy a dalšími zajímavostmi.

Historická část z roku 1989 byla pravděpodobně jednou z posledních muzejních instalací, která byla dokončena ještě před tzv. sametovou revolucí. Expozice, ještě plně poplatná končícímu režimu, vydržela až do roku 2011. Poté byla důkladně fotograficky zdokumentována a následně odstraněna za účelem tvorby expozic nových, otevřených v létě roku 2012.

Nová historická expozice patří k jedněm z nejmodernějších v jižních Čechách a určitě zaujmou jak dospělého, tak dětského návštěvníka Památníku města Protivína. Jsou zaměřeny na dějiny města jako centra celého regionu, nechybí části věnující se významným fenoménům regionu – pivovarnictví, železnici, působení rodu Schwarzenberků, spolkovému životu, ale i každodennímu životu v Protivíně. Novinkou pro expoziční instalace Prácheňského muzea byl záměr vytvořit interaktivní expozici s řadou haptických a dalších prvků.


Expozice Památníku města Protivína:
- Historická interaktivní mapa Protivínska
- Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici
- Dějiny města Protivína
- Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století
- Exotický svět hmyzu
- Exotický svět pod mořskou hladinou
- Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer
- Exotický svět pralesů a mořských pobřeží
- Výstavní sál pro krátkodobé výstavy


Více informací včetně aktuálních akcí, otevírací doby a cen vstupného najdete na webu Památníku města Protivína.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.